'Ngón tay tử thần' khiến vạn vật đóng băng trong nháy mắt

Khoa học
"Ngón tay tử thần" là cột băng chết chóc lan tới đâu là khiến mọi sinh vật tại đó đóng băng ngay lập tức.
Xem thêm