Ngỗng bị tên cắm cổ thách thức lực lượng cứu hộ

Khoa học
Các nhân viên cứu hộ nỗ lực suốt 3 tuần để giúp đỡ con ngỗng bị thương nhưng thất bại do không thể bắt được nó.
Xem thêm