Ngư dân bắt được cá lăng hơn 100 kg quý hiếm trên sông Tiền

Khoa học
Cá lăng thường nặng khoảng 2-10 kg nên với trọng lượng khủng, kích thước lớn, con cá 100 kg này được nhiều ngư dân đánh giá rất quý hiếm.
Xem thêm