Ngư dân nhầm mảnh vỡ tên lửa của NASA với cá voi

Khoa học
Các ngư dân trên quần đảo Scilly, Anh, nhầm mảnh vỡ thất lạc của tên lửa Mỹ nổ ngay sau khi cất cánh với một con cá voi.
Xem thêm