Ngựa vằn mẹ bất lực nhìn con bị linh cẩu giết hại

Khoa học
Đoạn clip dưới đây ghi lại cảnh chú ngựa vằn non bị linh cẩu tấn công và sát hại. Tuy quan sát thấy nhưng ngựa vằn mẹ vẫn bất lực không dám lao tới để cứu con.
Xem thêm