Ngựa vằn tung cước khiến linh dương đầu bò bất tỉnh ngay lập tức

Khoa học
Chỉ bằng một cú đá, con ngựa vằn đã khiến chú linh dương đầu bò bất tỉnh ngay lập tức. Rất may là sau vài giây, nó đã tỉnh lại và phải bỏ chạy “trối chết”.
Xem thêm