Người đàn ông dùng tay không bắt cua khổng lồ ở Australia

Khoa học
Người đàn ông dùng tay đào hang rồi chui hơn nửa thân người vào trong, lấy 1 cái que làm mồi nhử rồi nhờ người kéo 2 chân để lôi con cua ra ngoài.