Người đàn ông dùng tay không bắt trăn vô cùng điêu luyện

Khoa học
Chỉ cần dùng tay không, người đàn ông có tên David Ireland đã dễ dàng bắt được con trăn đá châu Phi.
Xem thêm