Người đàn ông mạo hiểm xuống giếng sâu 12 m để cứu cá sấu

Khoa học
Cá sấu liên tục tìm cách tấn công trong lúc nhân viên cứu hộ thả dây thừng để kéo nó lên khỏi miệng giếng gần thành phố Belgaum, Ấn Độ.
Xem thêm