Người đàn ông thổi sáo gọi hàng chục con gấu mèo trong rừng để cho ăn

Khoa học
Sau khi người đàn ông thổi sáo, hàng chục con gấu mèo lần lượt chạy ra, quây vòng tròn trật tự để nhận thức ăn.