Nhà máy có thể hút một triệu tấn CO2 mỗi năm

Khoa học
Công ty Canada đưa ra dự án xây nhà máy hút lượng lớn CO2 từ không khí, tương đương công việc của 40 triệu cây xanh.
Xem thêm