Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới ở Morocco

Khoa học
Noor Quarzazate là nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới với diện tích hơn 3.000 ha, dự kiến sản xuất 580 MW điện vào năm 2020.