Nhà phát minh Philippines thử nghiệm xe bay lai drone

Khoa học
Mẫu xe bay mới chở được một hành khách, có thể đạt độ cao hơn 7 mét và bay trong khoảng 12-15 phút.
Xem thêm