Nhà thờ 400 năm tuổi nổi lên mặt nước sau trận hạn hán

Khoa học
Một trận hạn hán nghiêm trọng ở Mexico hé lộ nhà thờ 400 năm tuổi còn gần như hoàn toàn nguyên vẹn dù trải qua nhiều thập kỷ ngập dưới nước.
Xem thêm