Nhát cắn chí mạng hạ gục linh dương sừng cao của báo săn

Khoa học
Con linh dương cố gắng dùng cặp sừng sắc nhọn để chống trả nhưng nhanh chóng bị kết liễu bởi nhát cắn của báo săn.