DMCA.com Protection Status

Nhện đực liều mạng giao phối với bạn tình

Khoa học
Dù có nguy cơ bị bạn tình ăn thịt, nhện nhảy đực vẫn cố gắng tiếp cận và tìm đủ mọi cách lấy lòng con cái để giao phối.