Nhím đơn độc đánh bại 7 con sư tử đực

Khoa học
Con nhím giàu kinh nghiệm đối phó với thú săn mồi dùng tấm lưng chi chít gai nhọn để uy hiếp cả đàn sư tử trong công viên Nam Phi.
Xem thêm