Nhìn lại 20 năm Việt Nam kết nối với mạng internet thế giới

Khoa học
Ngày 19/11/1997, Việt Nam chính thức kết nối với mạng lưới internet toàn cầu. 20 năm qua Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ và phát triển cùng thế giới, hiện nay số lượng người sử dụng internet của nước ta thuộc vào tốp hàng đầu thế giới, giá cước internet đứng trong top 3 của khu vực vì giá thành rẻ.