Nhờ sức mạnh tập thể, đàn chó hoang hạ gục linh dương đầu bò

Khoa học
Chó hoang có kích thước cơ thể và sức mạnh kém xa linh dương đầu bò, nhưng nhờ khả năng phối hợp nhóm, chó hoang đã dễ dàng khuất phục được con linh dương to lớn.
Xem thêm