Nhóm cựu sinh viên chế tạo robot chống cận thị

Khoa học
Nhóm cựu sinh viên Bách Khoa đã nghiên cứu chế tạo thành công robot chống cận thị cho trẻ em giá 1,7 triệu đồng.