DMCA.com Protection Status

Những điều ít người biết về hố đen vũ trụ

Khoa học
Hố đen có nhiều kích thước khác nhau, không phải luôn màu đen và có những thứ vẫn thoát được khỏi vật thể này.