Những màu sắc khác nhau của trụ nước cứu hỏa có ý nghĩa gì?

Khoa học
Có lẽ bạn đã quá quen thuộc với những trụ nước cứu hỏa có màu đỏ và phần chóp màu vàng. Tuy nhiên, còn có nhiều loại trụ cứu hỏa có màu sắc khác nữa. Mỗi màu sắc đều có ý nghĩa khác nhau để nhân viên cứu hỏa có thể xác định.
Xem thêm