Những ngôi nhà trên sao Hỏa sẽ được thiết kế và xây dựng như thế nào?

Khoa học
Để hiện thực hóa tham vọng đưa con người lên sinh sống trên sao Hỏa, những ngôi trên hành tinh đỏ sẽ được thiết kế như thế nào,khi điều kiện nơi đây là vô cùng khắc nghiệt còn nguồn tài nguyên lại thiếu thốn trăm bề?
Xem thêm