Những sinh vật kỳ dị nhất dưới đáy biển sâu

Khoa học
Cá mắt thùng, sứa cầu vồng hay bạch tuộc với hai vây trên đầu giống như tai là những sinh vật có hình thù độc đáo dưới vùng biển sâu.