DMCA.com Protection Status

Nơi khởi đầu cuộc đại di cư của hàng triệu linh dương châu Phi

Khoa học
Gần 2 triệu con linh dương đầu bò, ngựa vằn, linh dương Eland và Thompson di chuyển qua vườn quốc gia Serengeti trong cuộc đại di cư hàng năm.

VIDEO MỚI NHẤT