Nơi lý tưởng nhất để quan sát vũ trụ từ Trái Đất

Khoa học
Núi băng Dome A ở châu Nam Cực, nơi có sương giá và nhiệt độ không khí -75 độ C, là địa điểm tiềm năng để đặt kính viễn vọng.