Nông dân chế tạo máy vò chè thu tiền tỷ mỗi năm

Khoa học
Chỉ học hết lớp 5, ông Phạm Trung Tuyến (Tân Cương, Thái Nguyên) đã chế tạo máy vò chè phục vụ cho nông dân khắp trong và ngoài nước.