Nông dân miền Tây lội vào bụi rậm bẫy rắn hổ hành

Khoa học
Anh Nguyễn Ngọc Lợi (Sóc Trăng) dùng chuột đồng bỏ vào lọp, mang đặt trong các lùm cây để bắt rắn hổ hành, kiếm mỗi ngày vài trăm nghìn đồng.