Nông dân phát hiện tảng thiên thạch nặng 60 tấn

Khoa học
Thiên thạch Hoba ở Namibia khoảng 190-410 triệu năm tuổi, được cho là mảnh thiên thạch lớn nhất thế giới.