Nữ tài xế chống đối cảnh sát, điên cuồng lùi xe chạy trốn

Khoa học
Chiếc Volkswagen Beetle màu trắng cài số lùi khiến viên cảnh sát quyết định vung dùi cui phang thẳng vào kính bên lái.
Xem thêm