Núi lửa phun trào có thể tạo sóng xung kích lớn như thế nào?

Khoa học
Video này được ghi lại vào ngày 29/8/2014, khi núi lửa Tavurvur ở Papua New Guinea bắt đầu phun trào đã tạo sóng xung kích và tiếng nổ lớn. Có thể thấy, sóng xung kích mạnh và có vận tốc truyền nhanh hơn so với âm thanh.