Nước nóng hóa thành băng trong tích tắc ở nơi -40 độ C

Khoa học
Nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất ở vùng cực bắc Trung Quốc khiến nước nóng hóa thành băng chỉ trong tích tắc.