Nuốt chửng rắn lục đuôi đỏ, rắn độc chết thảm

Khoa học
Khi mở được một chút phần bụng của con rắn, ông Trần phát hiện ra, trong dạ dày của rắn cạp nia là một con rắn lục đuôi đỏ. Hiện, chưa thể kết luận được rốt cục là con rắn nào gây ra cái chết con nào.
Xem thêm