Ở Amazon, robot có thể đuổi việc con người

Khoa học
Thế giới nơi con người bị theo dõi và giám sát bởi máy móc tưởng chừng như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, nay đã tồn tại ở Amazon.
Xem thêm