Ong bắp cày ký sinh kết liễu nhện khổng lồ

Khoa học
Ong bắp cày dùng nọc độc làm tê liệt nhện Tarantula bụng đỏ trưởng thành, sau đó đẻ trứng vào trong bụng nạn nhân.