Phát hiện hồ nước ngọt khổng lồ dưới đáy biển

Khoa học
Các nhà khoa học tìm thấy hồ nước ngọt, có thể là lớn nhất thế giới, ở độ sâu 180 m bên dưới Đại Tây Dương.