Phát hiện khả năng kinh dị mới của loài nhện

Khoa học
Nghiên cứu mới đã chỉ ra khả năng có phần kinh dị của loài nhện - đó là tung bay thả hồn theo gió.