Phát hiện kho thóc 2.000 năm tuổi

Khoa học
Các nhà khoa học tìm thấy cấu trúc dài 170 m, rộng 21 m, khả năng cao là nền của một kho thóc thời Tây Hán.
Xem thêm