Phát hiện loài bọ quý hiếm nửa thế kỷ mới gặp một lần ở Singapore

Khoa học
Con bọ ba thùy cái được phát hiện tại Singapore. Các nhà nghiên cứu chỉ bắt gặp chúng lần đầu vào năm 1924 và lần thứ 2 năm 1993.