Phát hiện loài cá chình mới chích điện mạnh nhất

Khoa học
Các nhà nghiên cứu Brazil phát hiện có ba loài cá chình điện sinh sống ở sông Amazon, trong đó Electrophorus voltai có thể phát dòng điện lên tới 860 volt.