DMCA.com Protection Status

Phát hiện loài hà ăn đá và tiết ra cát dưới sông Philippines

Khoa học
Loài hà mới chuyên đục đá vôi thay vì gỗ như họ hàng và tiết ra cát, gây bất ngờ cho nhóm nghiên cứu.