Phát hiện miệng hố bí ẩn rộng gần trăm mét ở Siberia

Khoa học
Một miệng hố lớn mới được phát hiện ở Siberia, Nga, ở khu vực được gọi là "điểm kết thúc của thế giới" và các nhà khoa học chưa giải thích được nguyên nhân hình thành chiếc hố.
Xem thêm