Phát hiện tôm nòng nọc có nguồn gốc 200 triệu năm

Khoa học
Hóa thạch sống của tôm nòng nọc đuôi dài mới được phát hiện sau khi mưa lớn làm ngập nhiều khu vực ở phía bắc Trung Quốc.
Xem thêm