Phục dựng hình ảnh ngư long từ hóa thạch 200 triệu năm

Khoa học
Các nhà khoa học Anh phát hiện hóa thạch 200 triệu năm của một loài thằn lằn cá chưa được biết đến trước đây trong các vách đá.