Pin độc hại và được tái chế như thế nào ?

Khoa học
Pin chứa nhiều chất độc hại, sau khi sử dụng nếu vứt bừa bãi sẽ rất nguy hiểm cho chính con người. Bạn có thắc mắc về quá trình tái chế pin sẽ như thế nào? Hãy xem video này của Tiền Phong bạn sẽ có câu trả lời và vận động mọi người cùng thu gom, không vứt pin ra ngoài môi trường.