Pin mặt trời tự xoay như hoa hướng dương

Khoa học
Thiết bị tự động gấp, mở và quay theo hướng ánh sáng mặt trời để thu được lượng điện năng cao nhất.
Xem thêm