Prosthesis - Khung robot chạy đua

Khoa học
Prosthesis có thể bị xem như một cỗ máy công nghệ cao, nhưng cỗ máy nặng 3,6 tấn này còn là phép ẩn dụ cho ta thấy công nghệ có thể cho phép chúng ta làm những gì mình muốn và vai trò quan trọng của con người trong ngành robot.