Quá tam ba bận, linh dương bị cá sấu vồ trọn

Khoa học
Linh dương trong đoạn clip sau đây đã may mắn đến hai lần khi bị cá sấu vồ hụt, tuy nhiên chúng không hề rút kinh nghiệm mà tiếp tục uống nước dưới sông. May mắn đã không mỉm cười lần thứ ba với linh dương khi chúng đã bị cá sấu vồ trọn.
Xem thêm