Quá trình hình thành ngọc trai trong tự nhiên

Khoa học
Ngọc trai được hình thành khi có một vật thể lạ đi vào trong lòng con trai. Từ đây, những viên ngọc với nhiều loại màu sắc, kích thước được hình thành.
Xem thêm