Quá trình hình thành những hồ băng bốc cháy

Khoa học
Hàng trăm hồ thermokarst ở Alaska và Siberia chứa những bong bóng khí methane có thể bốc cháy bất cứ lúc nào nếu bị đâm trúng.
Xem thêm